Coaching en counseling , voor wie is het eigenlijk?

Mirverbinding_logo_FB

Welkom bij MirVerbinding, coaching, counseling en workshops. 

“My calling is people experiencing wholeness.”

“Het is mijn (be)roeping om met cliënten een ruimte te creëren waarbinnen zij zich kunnen herverbinden met zichzelf en hun omgeving; een ruimte waarbinnen zij heelheid kunnen ervaren. De heelheid die er altijd is.”  

Ben je geïnteresseerd in mijn onderzoek naar liefdesverdriet en vroeggeboorte? Klik dan hier.

Ben je geïnteresseerd in het begeleidingstraject dat ik aan het ontwikkelen ben voor mensen met de ziekte van Graves? Neem dan contact met me op.

Maar misschien ben je juist hier terecht gekomen om heel andere redenen. Zit je niet zo lekker in je vel, heb je het gevoel vast te lopen en voel je je uitgeblust? Een conflict met een familielid of op het werk? Heb je problemen in de liefde of val je steeds op de ‘verkeerde’ partner? Heb je moeite met grenzen aangeven? Of last van schaamte, schuldgevoel, angst, vermoeidheid, stress, somberheid, zingevingsproblemen, onverklaarde lichamelijk klachten?

Misschien is het nu tijd voor counseling

Met transpersoonlijke counseling kan ik je de instrumenten aanreiken om te ontdekken wat je werkelijk dwars zit en om dat te doorvoelen. Je zult gaan merken dat juist de weerstand tegen angst, pijn en verdriet jouw lijden alleen maar groter maakt. In plaats van wegdrukken, afleiding zoeken of willen vergeten, gaan we integreren. 

De naam MirVerbinding zegt het al. Het gaat mij om verbinding en dan met name verbinding van jou met jezelf. Vroeg of laat voelen we deze behoefte aan verbinding of zelfacceptatie in alle hevigheid opkomen. Maar juist op kruispunten in je leven is het lastig om alles alleen uit te vogelen en overzicht te houden in de warboel in je hoofd.

Drie fasen- model

Counseling vormt een instrument om de beweging van ontdekking, ontmoeting en omarming te maken. Daar zijn mijns inziens drie dingen voor nodig: lef, bereidheid en overgave. Wat ik daarmee bedoel is dat er eerst het lef is om te ontdekken wat er werkelijk speelt in je leven. Dan de bereidheid om dat samen met mij te ontmoeten en dus te ontrafelen en onderzoeken wat jouw eigen aandeel daarin is. En vervolgens de overgave om ook datgene wat we in je zelfonderzoek tegenkomen helemaal te omarmen Dikwijls zijn dat aspecten van onszelf die we liever niet zien en niet laten zien. Of zaken die we hebben leren onderdrukken in de loop van ons leven. Carl Gustav Jung noemt dat de schaduwDeze schaduw vind je terug in mijn logo. Een wassende maan met drie sterren (ontdekking, ontmoeting, omarming) erboven. Je ziet natuurlijk niet altijd een hele maan, maar hij is er wel altijd. Er schijnt alleen niet altijd licht op de hele maan waardoor zijn heelheid onzichtbaar blijft.

Ik schijn je graag even bij op jouw levenspad. Want ik weet dat juist de omarming van alle delen en facetten van onszelf gevoelens van heelheid en liefde kan opleveren die we nodig hebben om als productieve, creatieve en liefhebbende mensen door het leven te kunnen gaan.

Stel je open voor elke emotie, geef je eraan over. En als dat je ondermijnt en het breekt je hart: stel je dan nog verder open. Daar, in de kern, vind je een onbegrensde, zuivere liefde waar nooit een einde aan komt.

Rust daar maar in, je bent de liefde zelf.                 – Brandon Bays

Ik werk op gevoel en zal dus per cliënt en per sessie andere aanvliegroutes gebruiken waarbij gewaarwordingen in het hier en nu meestal de belangrijkste rol spelen. Lees meer over de manieren waarop ik werk op de pagina werkwijze en visie of neem contact op voor een vrijblijvende kennismaking.

MIR_logo_site

Advertenties