Contact & praktische info

Voor vragen, suggesties of overleg, neem contact op via Facebook, e-mail, telefoon of het contactformulier: 

  • e-mail:   mirverbinding@gmail.com2014-01-13 15.18.49
  • tel:          06 47 619 815
  • KvK:       59567074

 

Kosten en annuleringstermijn

  • Kennismaking (max. 30 min): gratis
  • Intake (120 min.):  € 95,00 (excl. BTW)
  • Vervolgsessies (90 min.)€ 80,00 (excl. BTW) 
  • Voor het annuleren of verplaatsen van een afspraak is een termijn van 48 uur.

 

Duur van de therapie

De duur van de therapie is afhankelijk van de hulpvraag en de achtergrond van de problematiek. Na ongeveer vier sessies evalueren we samen de voortgang.

Ander behandeltraject

Het kan zijn dat je al bij een andere hulpverlener in therapie bent. Overleg dan even met mij (per mail of telefoon) waar je aan zou willen werken en of ons counselingstraject naast jouw andere behandeltraject kan bestaan. 

De opbouw

DE KENNISMAKING
Omdat veiligheid bij mij voorop staat wil ik voordat we een traject starten graag met je kennis maken. Jij kunt dan je probleem of hetgeen waar je tegen aan loopt aan me voorleggen. Ik beoordeel of we ermee aan de slag kunnen en ik vertel hoe ik werk, Als je daar vragen over hebt dan kan ik die beantwoorden. Dit gesprek is tevens bedoeld om te kijken of het klikt. Vertrouwen is een belangrijke basis van de therapeut-cliënt- relatie. ‘Er een goed gevoel bij hebben’ mag een uitgangspunt zijn voor jou als cliënt. Dan plannen we de intake.

DE INTAKE
Samen brengen we in een intake gesprek van ongeveer twee uur het probleem in kaart en kijken we welk verlangen of welke (hulp)vraag daaronder ligt. Ik zal in de meeste gevallen in de intake veel vragen stellen om een zo breed mogelijk beeld te krijgen van jouw jeugd, gezondheid, thuissituatie, loopbaan en belangrijke gebeurtenissen in je leven. Ik volg jou in wat je vertelt en help je om de verbanden en tegenstrijdigheden in wat je vertelt inzichtelijk te maken. Aan het einde van de intake komen we terug op het probleem waar je voor komt en kijken we of de formulering van jouw hulpvraag nog om aanpassing vraagt.

VERVOLG
In vervolggesprekken is er aandacht en ruimte voor de manier waarop het probleem in stand blijft en wat jou belemmert om het op te lossen. Ik begeleid je in het verbinden met je eigen antwoorden en je eigen kracht. Hierin liggen de instrumenten om je probleem in de toekomst op een andere manier te benaderen.

MIR_logo_site

Advertenties