Vroeggeboorte & liefdesverdriet

 

In het kader van mijn afstuderen aan de SPSO heb ik van februari 2015 tot februari 2016 onderzoek gedaan naar een mogelijk verband tussen vroeggeboorte en de intensiteit en de duur van liefdesverdriet. Ik ben zelf 9 weken te vroeg geboren en heb in mijn beleving buitenproportioneel lang en intensief liefdesverdriet gehad na de relatiebreuk met mijn eerste geliefde.

In de psychologie, psychoanalyse en filosofie wordt steeds weer het verlangen naar de eenheid met de moeder beschreven. De baarmoeder als ons eerste huis, wat een gevoel van compleetheid gaf waar we eigenlijk ons leven lang naar blijven zoeken en wat nooit komt.

Ik kon er als vroeggeborene toch niet omheen om daar eens wat onderzoek naar te doen. Is het bijvoorbeeld zo dat vroeggeborenen (draagtijd minder dan 37 weken) een groter verlangen hebben naar dit heelheidsgevoel omdat zij dit (te) kort hebben ervaren? Hebben ze langer liefdesverdriet? Hebben ze na de breuk met de geliefde last van mentale of fysieke klachten? En is dat allemaal heel ander gedrag dan het gedrag van op tijd geborenen?

Welk verband is er nu eigenlijk tussen vroegtijdige scheiding van de moeder en de gevoelens rondom het scheiden van een liefdespartner op latere leeftijd? 

Dit heb ik onderzocht door middel van een survey die ik voorlegde aan een groep vroeggeboren respondenten en een groep op tijd geboren respondenten. In de antwoorden heb ik een aantal opvallende verschillen gevonden, met name op het gebied van emotionele afhankelijkheid van de partner, anticiperen op de relatiebreuk, het delen van het verdriet met anderen en de mate van verbinding met zichzelf en de rest van de wereld. Het geheel is ingebed in een aantal denkwijzen over liefde, scheiding en heelheid van onder andere Plato, Lacan, Freud, Foster en daarnaast gekoppeld aan mijn eigen ervaringen in en visie op liefde en verbinding.

Wil je meer weten, ben je geïnteresseerd in een abstract van het onderzoek of wil je graag uitwisselen met mij of andere vroeggeborenen die hebben meegewerkt aan het onderzoek?

Neem dan contact op met me.

 

MIR_logo_site

Advertenties