Werkwijze & Visie

Mirverbinding_logo_FB

WERKWIJZE

Naast de beginselen van cliëntgerichte gesprekstherapie maak ik o.a. gebruik van:

 • Visualiseren (om de diepere lagen van het bewustzijn te laten spreken)
 • Voice Dialogue (om tegengestelde krachten in het innerlijk te leren kennen en (verdrongen) deelpersoonlijkheden een stem te geven)
 • De kernkwadrant van Ofman (om inzicht te verwerven in de eigen kernkwaliteiten, valkuilen, uitdagingen en allergieën)
 • Psychodrama en opstellingen
 • Symptoom-tekeningen (om van aan afstand te kunnen kijken naar lichamelijk klachten)
 • Werken met beelden en archetypen (oerbeelden) en met metaforen
 • Werken met tegenstellingen
 • Lichaamsgerichte (ontspannings-)oefeningen
 • Het hier en nu/ presentietheorie
 • Gestalt
 • Stilte(s)

Zie contact/aanmelden intake voor de opbouw van de therapie en mijn contactgegevens.

VISIE: MEER VERBINDING
nieuw jaar en nieuwjaarsdag Hlem (1)

En van de doelen van de therapie is meer of weer verbinding maken met datgene wat er in je leeft. Dat betekent ruimte maken, aandacht geven, tijd schenken aan dat wat er is; het werkelijk gewaar worden. Plezierig of onplezierig, licht of zwaar, zacht of scherp.

In de opleiding psychosociale begeleiding aan de SPSO- AIM wordt een integraal mensbeeld gehanteerd. Binnen deze visie zijn lichaam en geest onlosmakelijk met elkaar verbonden. Hierop voortbordurend is mijn uitgangspunt dat we het meest in balans zijn als we ons denken (hoofd), voelen (hart) en willen (ledematen) integreren. Maar oog hebben voor wat je voelt of wilt kan onwennig of beangstigend zijn omdat we eraan gewend zijn geraakt om alles met ons verstand te benaderen.

We hebben gemiddeld 40.000 gedachten per dag en daar zitten ook heel wat piekergedachten bij. Hoe bereid we ook zijn om met ons gepieker onze problemen te willen op lossen, het brengt ons vaak geen stap verder. Ons verstand is namelijk lineair (in een rechte lijn van A naar B), maar onze problemen zijn veel vaker circulair. Niet voor niets hebben we vaak het idee ‘in kringetjes te lopen’ of ‘ons telkens aan dezelfde steen te stoten’.

In de sessies wordt zichtbaar dat er rondom jouw ware zelf zich allemaal persoonlijkheidslagen hebben gewikkeld in de loop van je leven. In deze lagen van de persoonlijkheid zitten allerlei overtuigingen verscholen die we zijn gaan zien als ‘waarheid’. Maar vaak is dit niets anders dan het beeld dat je van jezelf bent gaan vormen door de invloed van je gezin, je opvoeding, je scholing en de rest van je omgeving. ‘ik moet er altijd zijn voor anderen’ of ‘ik mag geen fouten maken’ en ‘een vrouw mag niet verleidelijk zijn’, ‘als ik weinig ruimte inneem ben ik een goed mens’ zijn voorbeelden van belemmerende gedachten die al je keuzes kunnen beïnvloeden: de keuze van werk, van een partner, van vrienden, van je hobby’s, je woonplaats en ga zo maar door. Dit zorgt in het dagelijks leven dikwijls voor situaties die ons moe of somber maken.

Met counseling help ik je om al die lagen of wikkels rondom jouw ware zelf te ‘ont-wikkelen’ en ervoor te zorgen dat er afstand komt tussen jou en je probleem zodat je er werkelijk naar kunt kijken. We voelen ons dikwijls ongelukkig omdat we het idee hebben volledig samen te vallen met onze problemen. In plaats van samenvallen gaan we ruimte maken om met een open blik te reflecteren op hetgeen wat je bezig houdt. Daarbij kijken in de eerste fase van de therapie kort naar het verleden (wat is er gebeurd?), je heden (wat gebeurt er nu?) om uiteindelijk uit te komen bij een blik op wat er in de toekomst staat te gebeuren. De vraag die daarbij hoort is: wat is mijn verlangen? In de fases erna gaan we verder ont-wikkelen en kijken we wat jij nodig hebt om je verlangen serieus te nemen.

Je bent wat je diepe drijvende verlangen is. Zoals je verlangen is, zo is je wil. Zoals je wil is, zo is je daad. Zoals je daad is, zo is je lot

– Brihandaranyaka Upanishad IV.4.5.

Het lijkt er sterk op dat we alle antwoorden bij ons dragen, maar dat we af en toe een steuntje in de rug nodig hebben om ons open te stellen voor die antwoorden. Mijn ervaring is dat de mogelijkheid om ons te verbinden met wat er in ons leeft ons uiteindelijk ook beter in staat stelt om voluit te kunnen ontvangen oftewel ons te verbinden met wat er om ons heen is.

Meer lezen over geven en ontvangen, klik hier.

 MIR_logo_site

Advertenties