Links & Inspiratie

Mirverbinding_logo_FB

CITATEN EN TEKSTEN

 • “If you witness it, you cannot be it.”Bentinho Massaro
 • “Het onbewuste is niet alleen maar slecht van aard, het is ook de bron van het hoogste goed; niet alleen donker maar ook licht, niet alleen dierlijk, halfmenselijk en demonisch, maar ook bovenmenselijk, spiritueel en, in de klassieke betekenis van het woord, ‘goddelijk’.”  – C.J. Jung
 • “We houden niet van paradoxen, maar als je begrijpt dat we in essentie paradoxale schepselen zijn en dat dat helemaal oké is, dan zie je hoe natuurlijk het is om niet de hele tijd hetzelfde te voelen. In de oceaan die je bent is voortdurende verandering en tegenstrijdigheid de status quo. De onveranderlijke oceaan vindt het heerlijk zichzelf tot uitdrukking te brengen als golven die voortdurend in beweging zijn. Maar in onze zoektocht naar een stabiel zelf, naar een vastomlijnd, consequent en onveranderlijk verhaal over wie we zijn, zien we tegenstrijdigheid als iets negatiefs en proberen we die ten koste van alles te vermijden.”Jeff Foster
 • “Niet alle behoeften drukken een gemis uit. Als we een oprechte gezonde behoefte tot uitdrukking brengen, zeggen we eigenlijk: “Ik wil dit. Ik wil het graag ervaren. Maar of ik het nu krijg of niet, voor mij is het altijd goed. Niet krijgen wat ik wil zal me geen millimeter verwijderen van de okéheid van dit moment.’” – Jeff Foster
 • ” Je kunt pas ‘ja’ tegen iemand zeggen als hij jouw ‘nee’ volledig accepteert.” – J.G. Meulman
 • ” Je identificeert jezelf aan de grens.” – J.G. Meulman
 • “Pas als je de angst ten einde raad om de hals durft te vallen, zal hij je nooit meer naar de keel vliegen.” – Carla Pols
 • “Meaning is optional. It is whatever you say it is.”Bentinho Massaro
 • “You came here to be worthy of creating what you desire.”Bentinho Massaro
 • “Your calling is not depending on action, it’s eminating from you as long as you are aligned with it.” – Anurag Gupta

 

 • Op zondag 17 november 2012 maakte ik onderstaande foto. Ik moest denken aan:

” There’s a crack in everything, that’s how the light gets in.” – uit: Anthem, Leonard Cohen

GC zondag dag 4 (53)

 • Fragment uit: het Gebed van Franciscus van Assisi (1181-1226):

[…]
Laat mij niet zoeken getroost te worden, maar te troosten,
niet begrepen te worden, maar te begrijpen,
niet bemind te worden, maar te beminnen.
Want het is toch door te geven, dat men ontvangt
door te verliezen, dat men vindt
door te vergeven, dat men vergiffenis ervaart

 • Klik hier als je de Voice Dialogue methode (het integreren van onze deelpersoonlijkheden in het bewustzijn) in actie wilt zien. Dit youtube-filmpje, getiteld ‘A guided Meditation through your Interiors‘, laat een twee en een half uur durende voice dialogue- sessie zien met een groep. Deze ‘Exploration of the Self’ wordt op onnavolgbare wijze begeleid door Genpo Roshi. Een van de belangrijkste boodschappen in zijn zienswijze is: ‘SEEKING THE WAY IS THE WAY’.
 • De koning en zijn drie zoons

“Dit is het verhaal van een koning en zijn drie zoons. De eerste was knap en erg populair.
Toen hij eenentwintig was, liet zijn vader in de stad een paleis voor hem bouwen, zodat hij daar kon gaan wonen. De tweede zoon was intelligent en ook erg populair. Toen hij eenentwintig werd liet zijn vader voor hem een tweede paleis bouwen in de stad. De derde zoon was noch knap noch intelligent, en ook was hij onvriendelijk en impopulair. Toen hij eenentwintig was, zeiden de raadsheren van de koning: “Er is geen ruimtemeer in de stad. Laat een paleis voor uw zoon bouwen buiten de stad. U kunt er een versterkt bouwwerk van maken. U kunt er een paar van uw wachters naartoe sturen om te verhinderen dat het wordt aangevallen door de schurken die buiten de stadsmuren wonen.”

En dus liet de koning zo’n paleis bouwen en stuurde hij er een paar van zijn soldaten naartoe om het te beschermen. Een jaar later stuurde de zoon een boodschap naar zijn vader. “Ik kan hier niet leven, de schurken zijn me te machtig.” Daarom zeiden de raadsheren: “Bouw een nieuw paleis, groter en steviger en dertig kilometer verwijderd van de stad en de schurken. Met meer soldaten erbij zal het gemakkelijk weerstand kunnen bieden aan aanvallen van de nomadische stammen die daar op doortocht
langskomen.” En dus liet de koning zo’n paleis bouwen en stuurde er honderd van zijn soldaten naartoe om het te beschermen. Een jaar later kwam er een bericht van de zoon: “Ik kan hier niet leven, de stammen zijn te sterk.” Daarom zeiden de raadsheren: “Bouw een kasteel, een groot kasteel, honderdvijftig kilometer verderop. Dat zal groot genoeg zijn om vijfhonderd soldaten te herbergen en sterk genoeg om de aanvallen van de volken die over de grens leven te weerstaan.”

En dus liet de koning zo’n kasteel bouwen en stuurde hij er vijfhonderd van zijn soldaten naartoe om het te beschermen. Maar een jaar later stuurde de zoon opnieuw een boodschap naar de koning: “Vader, de aanvallen van naburige volken zijn te heftig. Ze hebben tweemaal een aanval gepleegd en als ze nog een derde keer aanvallen, vrees ik voor mijn leven en de levens van uw soldaten.” Waarop de koning tot zijn raadsheren zei: “Laat hem maar naar huis komen, dan kan hij bij mij in het paleis wonen. Want ik kan beter leren om van mijn zoon te houden dan dat ik al mijn energie en alle reserves van mijn koninkrijk verbruik om hem op afstand te houden.”
Het verhaal van de koning bevat een belangrijke les: vaak is leven met onze problemen stukken gemakkelijker en op den duur effectiever
dan interen op onze reserves om die problemen te bestrijden en te verdringen.”

(uit: Segal, Z.V., Williams, J.M.G. &Teasdale, J.D., Aandachtgerichte cognitieve therapie bij depressie (Nieuwezijds, 2004))

 • Free Hugs: het filmpje van de eerste Free Hugs Campaign uit 2006. Ik blijf hiervan genieten. Vooral het begin waarin je ziet dat mensen na een korte aarzeling (“Ga ik dit doen? Is het wel gepast? “) er toch voor gaan. Heerlijk.
 • Kahlil Gibran over vreugde en verdriet

[…] “Kijk als je je verheugt diept in je hart en je zult ontdekken dat enkel wat verdriet berokkent, vreugde schenkt.Kijk als je verdriet hebt opnieuw in je hart en je zult zien dat je in werkelijkheid huilt om wat eens je grootste verrukking was”. Sommigen van jullie zeggen: “vreugde is groter dan verdriet” en anderen: “nee, verdriet is groter”. Maar ík zeg je: “ze zijn onafscheidelijk”.Tesamen komen ze en als de een aanzit aan je tafel, bedenk dan dat de ander ligt te slapen op je bed.” […]

 • Kahlil Gibran over de dood

[…] “Want wat is sterven anders dan naakt staan in de wind en smelten in de zon? En wat is het stoppen met ademen anders dan de adem bevrijden van zijn rusteloze getijden, opdat hij mag opstijgen, zich uitbreiden en ongehinderd naar God mag reiken? Alleen wanneer je drinkt van de rivier van stilte zul je werkelijk zingen. En wanneer je de bergtop hebt bereikt, zul je met klimmen beginnen. En wanneer de aarde zich jouw ledematen toe-eigent en ze bergt zul je waarlijk dansen.”

 • Dit fragment uit de tekst ‘de naam van het verlangen‘ ontroert me iedere keer als ik het lees opnieuw.

Waarom hebben alle dingen een naam?
Vroeg het meisje aan de meester.
Het was even stil –
En hij antwoordde: Wat een mooie vraag!

Je naam heb je van je ouders gekregen.
Omdat je een naam hebt, kan ik je roepen.
En als ik je roep, kun je bij me komen.
En als je komt, kan ik je vasthouden.
En als ik je vastpak, kan ik je loslaten.

(Uit: Wibe Veenbaas en Joke Goudswaard: Vonken van Verlangen)

LINKS

Pia Rondeel werkt als gestaltpsychotheapeut met hart en ziel samen met de cliënt om constructief te leren omgaan met verwarrende, moeilijke en verdrietige fasen van het leven.

De Academie Integrale Menswetenschappen- SPSO is het oudste en meest bekende particuliere instituut op het gebied van opleidingen in de geestelijke gezondheidszorg. Zij bieden onder andere de studie Psychosociale Begeleiding  die opleidt tot psychosociaal werker, (transpersoonlijk) counselor of psycholoog.

Helene Spork beheert dit monumentale pand op de Kromme Waal 9 in Amsterdam. Er zijn diverse ruimtes te huur. De fijne sfeer geeft elke workshop, proeverij of expositie een bijzonder cachet.

Jeff Foster, non-dualist, schrijft en spreekt op humorvolle en liefdevolle wijze over hoe te leven in het hier en nu. Zijn boek ‘Onvoorwaardelijk acceptatie’ heeft mij heel erg geholpen. Alsmede de tekst ‘How to love’.

De boeken van Jan Geurtz zijn onmisbaar voor iedereen die liefdevol met zichzelf en anderen wil omgaan.

Voor iedereen die geïnspireerd en bevlogen wil raken op zijn pad naar Enlightenment en Empowerment. Bentinho Massaro heeft met Trinfinity Academy een prachtige online school gecreëerd waar je gratis en in je eigen tempo de lessen kan volgen. Ik maakte kennis met zijn werk door het YouTube filmpje: Super Accelerated Living. 

MIR_logo_site

Advertenties